Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kontakt
 
Adresa:
Hrastin prilaz 2
10000 Zagreb
Tel/fax: 01/660-4143
Fax: 01/662-2758

Vlasnik:
Mensur Bajrektarević - Mob: 098/479-443
mensur.bajrektarevic@dimopromet.hr

Direktor:
Boris Marijetić - Mob: 099/4399-301
boris.marijetic@dimopromet.hr

Voditelj dimnjačarskih poslova za privatni i društveni sektor:
Ljuban Vladić - Mob: 098/981-6255
ljuban.vladic@dimopromet.hr

Voditelj dimnjačarskih poslova za stambene zgrade
i za izdavanje stručnih nalaza - atesta:
Ivica Kovačić - Mob: 099/218-2600
ivica.kovacic@dimopromet.hr

Voditelj termotehničkih poslova za analizu
i mjerenje dimnih plinova:
Dean Adamić - Mob: 099/2309-990
dean.adamic@dimopromet.hr

Formular za kontakt: