Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cjenik

Cjenik dimnjačarskih usluga

 

ZA PREGLED PDF CJENIKA KLIKNITE OVDJE

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA 
PRUŽATELJ DIMNJAČARSKIH  USLUGE : „DIMO-PROMET“d.o.o. ZAGREB

1.0. DIMNJACI, DIMOVODNI KANALI

Jed.mj.

cijena u kn
bez PDV-a

.1.Čišćenje  i redovni  pregled uskog dimnjaka i dimovoda u domaćinstvima     kom.    145,00 KN

1.2.Čišćenje i pregled dimnjaka i dimovodnih kanala u tvrtkama,

 - do promjera 10 cm                                                                                                                      m         35,00  KN

- do promjera 10-20 cm

m

45,00 KN

do promjera  20-30 cm

m

 55,00 KN

- strojno čišćenje dimnjaka za svakog djelatnika(dimnjačara naplaćuje se po 1 h

1 h

125,00 KN

1.3. Čišćenje i kontrola dimnjaka i dimovoda u stambenoj zgradi                      

kom

  90,00 KN

-  ZA ČIŠĆENJE DIMNJAKA SA KROVA CIJENA SE UVEĆAVA ZA 50% CIJEN VRIJEDI ZA SVE DIMNJAKE

- dimnjak -  sabirač  do 10 cm

kom.

 35,00 KN

- dimnjak – sabirač cijevi do 20 cm

kom.

45,00 KN

- sabir. kotlova, peći okna                             

kom.

45,00 KN

- sabir. u samostojećoj obiteljskoj kući
Zbrinjavanje nečistoća obavlja koriisnik odnosno vlasnik objekta.     

kom.

35,00 KN

- u stambenoj zgradi
Zbrinjavanje nečistoća obavlja koriisnik odnosno vlasnik objekta.

kom.

35,00 KN

1.5. Čišćenje  i redovni  pregled dimnjaka za centarlno                                                                                                            grijanje u domaćinstvima

kom.

160,00 KN

1.6 . ČIŠĆENJE ZAČAĐENE (UPRLJANE) POVRŠINE (STROJNO)

- mehanički

m2

45,00 KN

- mehanizirano

m2

65,00 KN

- kemijski (+ utrošak kemikalija)

m2

75,00 KN

- strojno čišćenje dimnjaka za svakog djelatnika(dimnjačara naplaćuje se po 1 h

1 h

125,00 KN

1.7. MALA STAMBENA LOŽIŠTA

- štednjak ili peć na kruta goriga - mali

kom.

45,00 KN

- veći štednjak na kruta goriva

kom.

45,00 KN

- peći štednjaci na tekuća goriva       

kom.

55,00 KN

- peći za centralno grijanje manje na kruta i tekuća goriva do 50 kw

kom.

125,00 KN

1.8. KONTROLE DIMOVODNIH KANALA  NA SVE VRSTE GORIVA

1.9. Kontrolni  i redovni  pregled dimnjaka i dimovoda u domaćinstvima za ispravnost sa izdavanjem pozitivnog ili negativnog stručnog nalaza
Te unijeti podatke o vrsti ogrijeva za ložište,te po obavljenom pregledu i upis u kartoteku (KATASTAR)sa izdavanjem evidencijskog kartona,a cijena se odnosi  za svaki dimnjak posebno,ili ventilacionih kanal. 
 

kom

125,00 KN

2.0 Kontrola i pregled svih rezervnih dimnjaka i dimovoda na objektu
 u domaćinstvima i stambenim zgradama sa izdavanjem pozitivnog ili                                                              negativnog stručnog nalaza i unijeti podatke o vrsti ogrijeva za ložište,te po obavljenom pregledu i upis u kartoteku (KATASTAR)sa izdavanjem evidencijskog kartona,a cijena se odnosi  za svaki dimnjak posebno,ili ventilacionih kanal.                                                                                 

kom

125,00 KN

2.1.  KONTROLE PRIKLJUČNIH CIJEVI, OTVORA, VENTILACIJSKIH KANALA I  DJELOTVORNOSTI DIMNJAKA SA IZDAVANJEM NALAZA-POTVRDE O ISPRAVNOSTI  ZA DOMAĆINSTVO

- obični uski dimovodni kanal kod dom.priz. sa nalazom

kom

120,00 kn

- za dimnjak po etaži + svaka daljnja etaža-kat još po

kom

60,00 kn

 

 

2.2. KONTROLA, PREGLED DIMNJAKA ILI VENTILACIJE SA IZDAVANJEM NALAZA O ISPRAVNOSTI dimnjaka i dimovodnih kanala u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata sa izdavanjem pozitivnog ili negativnog stručnog nalaza o ispravnosti za protupožarnu inspakciju

- za protupožarnu inspekciju (za dimnjak po 1 m

m

75,00 kn

2.3.. ZA PONOVNI PREGLED KAD JE DIMNJAK BIO  NEISPRAVAN
kao pod rednim brojem  2.2

 

 

2.4.. KONTROLE I ČIŠĆENJA KOTLOVA I DRUGA LOŽIŠTA

2.5.    MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOTLOVA
Redovita kontrola ili čišćenje kotlova za centralno grijanje u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata /  po kW

- do 50 kw      

kom

180,00 kn

- od 50 do 100 kw       

kom

250,00 kn

- od 100 do 200 kw     

kom

380,00 kn

- preko  200 kw po 1 kW

po 1 kW

 3,80 kn

2.6. STROJNO-MEHANIZIRANO I KEMIJSKO ČIŠĆENJE KOTLOVA,PEĆI I SLIČNIH LOŽIŠTA
Mehanizirano i kemisko čišćenje kotlova za centralno grijanje                                                                                              u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim                                                            objektima gospodarskih subjekata /  po kW

- do 50 kw      

kom.

250,00 kn

- od 50 do 100 kw

kom.

350,00 kn

- od 100 do 200 kw     

kom.

450,00 kn

- preko       200 kw      po 1 kW

po 1 kw

    5,50, kn

+ utrošena kemikalija i druga sredstva

1 lit.

95,00 kn

2.7.  KONZERVIRANJE KOTLOVA, PEĆI I DRUGIH LOŽIŠTA
 konzerviranje kotlova za centralno grijanje u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata /  po kW i to:

- do 50 kw      

kom

220,00 kn

- od 50 do 100 kw

kom

320,00 kn

- od 100 do 200 kw     

kom

430,00 kn

- preko   200 kw  po 1 kW

po 1 kW

     3,50, kn

2.8.  TERMOGENI I SLIČNI GRIJAČI  :
za centralno grijanje u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata /  po kW i to:

- do 50 kw      

kom.

220,00 kn

- od 50 do 100 kw       

kom.

340,00 kn

- od 100 do 200 kw     

kom.

430,00 kn

- preko   200 kw  po 1 kW      

po 1 kw

   4,50, kn

2.9. MEHANIČKO ČIŠĆENJE PEKARSKIH PEĆI (za pizze)                

kom.

650,00 kn

3.0. KONTROLA LOŽIŠTA ZA IZGARANJE KRUTIH I TEKUĆIH GORIVA PROVODI SE U SVRHU
ZAŠTITE ZRAKA  OD ONEČIŠĆENJA I ZAŠTITE OD POŽARA KONTROLOM ISPRAVNOSTI RADA LOŽIŠTA,A PREMA PRAVILIMA STRUKE KONTROLNA MIJERENJA RADA LOŽIŠTA, PEĆI I KOTLOVA
Kontrolu  ložišta mjerenjem emisije provodi ovlašteni područni dimnjačar o čemu se sastavlja zapisnik na odgovarajućem obrascu (potvrda o  izmjerenom stanju ložišta za centralno grijanje u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata /  po kW

- po ložištu (kotlu) do 100 kw

kom.

450,00 kn

- po ložištu (kotlu) od 100 do 200 kw

kom.

550,00 kn

- po ložištu (kotlu) preko 200 kw        po 1 kW

po 1 kw

   6,50 kn

Zbrinjavanje nečistoća obavlja koriisnik odnosno vlasnik objekta.

 

 

3.1. KONTROLA KOTLOVA I DRUGIH LOŽIŠTA ZA GRIJANJE-KONTROLIRAJU SE SVAKIH TRI MJESECA,A PRI ČEMU SE I ČISTE OBAVEZNO DVA PUTA  GODIŠNJE
 u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata sa izdavanjem pozitivnog ili negativnog stručnog nalaza o ispravnosti za protupožarnu inspakciju po obavljenom

- do 50 kw      

kom

250,00 kn

- od 50 do 100 kw       

kom

350,00 kn

- od 100 do 200 kw     

kom

450,00 kn

- preko  200 kw  po 1 kW

po 1 kw

    5,50 kn

 

 

3.2. PROVJERA ISPRAVNOSTI PRIKLJUČKA OBAVEZNA NA LOŽIŠTU        

 

 

kom

 

 

150,00 kn

3.3.  PROVJERA ISPRAVNOSTI PRIKLJUČKA  OBAVEZNA NA  DIMNJAKU    

kom

 150,00 kn

3.4. PREGLED LOŽIŠTA U KOTLOVNICAMA SA NALAZOM O ISPRAVNOSTI ZA PROTUPOŽARNU INSPEKCIJU MUP-a  za centralno grijanje u tvrtkama, javnim ustanovama, obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata 1  po kW

- po kotlu do 100 kw

kom

430,00 kn

- po kotlu do 200 kw  

kom

580,00 kn

- po kotlu preko 200 kw po 1 kW

po 1 kw

  5,20 kn

 

3 .5. PREGLED DIMNJAKA ILI VENTILACIJSKIH KANALA KOD NOVOGRADNJE SA NALAZOM – ATESTOM O ISPRAVNOSTI ZA TEHNIČKI PRIJEM ILI PRIKAPČANJE PLINA u domaćinstvima i tvrtkama, javnim ustanovama,obrtničkim radnjama i ostalim poslovnim objektima gospodarskih subjekata sa izdavanjem pozitivnog ili negativnog stručnog nalaza o ispravnosti za protupožarnu inspakciju po obavljenom

- kod prizemnog objekta po 1 m po 1 priključnom mjestu za izdavanje isprave nalaza

  m

85,00 kn

- za poslovne prostore ili pravne osobe cijena se uvećava za 100%

 

 

-

 

 

3.6. RADOVI PREMA UTROŠENOM VREMENU PO SATU ZA SVAKOG DJELATNIKA

- ispaljivanje dimnjaka za 1 djelatnika         

1sat

150,00 kn

- odčepljivanje dimnjaka za 1 djelatnika

1sat

150,00 kn

- nadzor, vještačenje ili konzultacija

1sat

150,00 kn

- dolazak naknadni po pozivu stranke

150,00

150,00 kn

3.7. SNIMANJE UNUTRAŠNJOSTI DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA
       SA SPECIJALNOM KAMEROM (obavezno kod ispaljivanja i novo sagrađenih kanala)
       - cijena za snimanje iznosi po 1 dimovodnom  ili ventilacijskom kanalu

do 10 m                              

kom

350,00 kn

a preko 10 m                                                                                                             

kom

540,00 kn

5.1. CIJENA ZA 1 NORMA SAT IZNOSI ZA 1 DJELATNIKA

1 sat

150,00 kn

6.1.Vanredno čišćenje dimnjaka na poziv korisnika ili dimnjačarske usluge ili naknadni dolazak radi prethodnog onemogućavanja obavljanja dimnjačarskih poslova  naplaćivat će se po utrošenom satu i + pređenoj kilometraži,a 1.km _10,00 kn
(od mjesta stanovanja dimnjačara DO KORISNIKA USLUGE

 

 

PRILOG CJENIKU

  1. U jediničnim cijenama nije uračunat PDV
  2. Cijene su utvrđene na temelju tečaja Narodne banke Hrvatske na dan dostave ponude u natječaju.
  3. Cijene su promjenjive ukoliko dođe do promjene tečaja u odnosu na tečaj na dan ispostave fakture za +/-5%  u kojem slučaju se priznaje samo razlika tečaja iznad navedenog postotka uz suglasnost davatelja koncesije

4.Vanredno čišćenje dimnjaka na poziv korisnika ili dimnjačarske usluge ili naknadni dolazak  radi  prethodnog onemogućavanja naplaćivat će se po utrošenom satu i + pređenoj kilometraži,a 1.km _15,00  kn
5.Naknada za rad izvan radnog vremena, radnim danom i blagdanom,nedeljom i noćni rad i po posebnom nalogu komun.redara ili protup.inspektora za jedan norma sat iznosi _180,00 kuna. za svakog djelatnika.
6.Na opravdan prigovor korisnik dimnjačarske usluge na izvršenu uslugu dimnjačar se mora odazvati  u roku   od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez ponovne naplate,a stranka plaća samo dolazak dimnjačara.

Mensur i Denis Bajrektarević  majstor-dimnjačar